วันที่ 9 มกราคม 2566 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับเทศบาลบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตั้งจุดบริการ
 ให้บริการฉีดวัคซึนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนในชุมชนบุลำดวนเหนือ ตามที่มี
 รายงานข่าวทางสื่อโทรทัศน์ว่ามีสุนัขไม่มีเจ้าของไล่กัดคนสัญจรไปมาในชุมชน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566
 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (บุลำดวนเหนือ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง
 ของประชาชนในพื้นที่ และร่วมวางแผนหาแนวทางการจัดการสุนัขจรจัดในชุมชน ร่วมกับเทศบาลเมือง
 เพื่อพัฒนาการดำเนินงานในการควบคุมประชากรสัตว์และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดความยั่งยืน
 และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานปศุสัตว์และท้องถิ่นต่อไป...รายละเอียด
 #ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#