เมื่อวันที่ 13 และ 15 ธันวาคม 2566 นายอภิชาติ  สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ 
 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
 ร่วมกับด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและประมงอำเภอ ลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานที่พัก
 แบะจำหน่ายซากสัตว์ เพื่อป้องกันการลักลอบกักตุนและค้าเนื้อสัตว์ผิดกฎหมาย ...รายละเอียด