เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ เจ้า หน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
 อำเภอหนองหงส์ ออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 1 
 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลห้วยหิน หมู่ที่ 15 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ให้บริการคลินิกปศุสัตว์ ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว...รายละเอียด