วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมาย ให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  และ
 สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอประโคนชัย ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัข ควบคุมประชากรสัตว์จรจัด
 ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
 วรขัตติยราชนารี ณ วัดหนองตะขบ บ้านหนองตะขบ ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ...รายละเอียด