เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง" นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระสัง ร่วมออกหน่วยบริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว)
 ณ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและ
 แมวพร้อมฉีดวัคซี่นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีประชาชนผู้มารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 21 ราย ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 2 ตัว
 เพศเมีย 6 ตัว แมว เพศเมีย 6 ตัว เพศผู้ 4 ตัว รวมผ่าตัดทำหมันทั้งหมด 18 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งหมด 38 ตัว
 ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี...รายละเอียด