เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้
 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคูเมือง
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำปลายมาศ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์
 ลงพื้นที่ตรวจ โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบซากสัตว์ เอกสารอนุญาตสถานที่พัก...รายละเอียด