วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 ร่วมออกหน่วยบริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว)
 ณ โรงเรียนบ้านวัดหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลตะลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวพร้อมฉีดวัคซีน
 ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีประชาชนผู้มารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 19 ราย
 ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 1ตัว เพศเมีย 4 ตัว แมว เพศเมีย 8 ตัว เพศผู้ 3 ตัว
 รวมผ่าตัดทำหมันทั้งหมด 16 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งหมด 4 ตัว
 ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ...รายละเอียด